Skip to main content

Axa prioritară 2 Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii
Domeniul major de intervenție 2.3 Acces și participare la formarea profesională continuă

Titlul proiectului: Creșterea calificării lucrătorilor de finisări în construcții prin participarea la cursuri de calificare în domeniile lucrător finisor pentru construcții și mozaicar - faianțar

Contract nr. POSDRU/164/2.3/S/138898
Beneficiar: Henkel România S.R.L.

Achizitii publice

19 01 2015
Nr. înregistrare: 36/19.01.2015 ANUNŢ/INVITAŢIE DE PARTICIPARE Achiziţie Servicii de închiriere spaţii CODCPV: 70310000-7 FRGSibiu (Fundaţia Româno – Germană), partener 2 în cadrul proiectului „Creșterea calificării lucrătorilor de finisări în construcții prin participarea la cursuri de calificare în domeniile lucrător finisor pentru construcții și mozaicar – faianțar”,în calitate de achizitor, lansează procedura de...
11 12 2014
FRGSibiu (Fundaţia Româno – Germană), partener 2 în cadrul proiectului „Creșterea calificării lucrătorilor de finisări în construcții prin participarea la cursuri de calificare în domeniile lucrător finisor pentru construcții și mozaicar – faianțar”,în calitate de achizitor, lansează procedura de achiziţie publică prin solicitarea de oferte pentru atribuirea contractului “Servicii de închiriere spaţii pentru derularea...
25 08 2014
Achiziţie Servicii de închiriere spaţii COD CPV: 70310000-7 FRG Sibiu (Fundaţia Româno – Germană), partener 2 în cadrul proiectului „Creșterea calificării lucrătorilor de finisări în construcții prin participarea la cursuri de calificare în domeniile lucrător finisor pentru construcții și mozaicar – faianțar”, în calitate de achizitor, lansează procedura de achiziţie publică prin solicitarea de oferte pentru atribuirea...