fbpx

Cine suntem?

Cine suntem

Fundația Româno-Germană Sibiu este o organizație neguvernamentală, non-profit și apolitică, al cărei obiect de activitate este pregătirea profesională în domeniul electronicii și electrotehnicii și acordarea de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor. FRG Sibiu a fost înființată în decembrie 1992 ca urmare a acordului interguvernamental dintre Guvernul României și Guvernul Germaniei.

În cadrul aceluiași proiect, derulat cu sprijinul Societății pentru Organizare, Planificare și Pregătire GOPA, au fost înființate instituții similare la Vladimirescu, Arad – specializată în domeniul prelucrării lemnului și la Timișoara – specializată în domeniul construcțiilor.

Scopul fundației este promovarea învățământului profesional, calificării și recalificării, învățământului postliceal, universitar, postuniversitar sau a altor tipuri de învățământ, sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii din România, reintegrarea emigranților români la întoarcerea în țară, sprijinirea șomerilor și a altor categorii de persoane dezavantajate, pentru reintegrare lor profesională și socială.

Ce vă oferim?

Ce va oferimSuntem specializați în instruirea persoanelor prin cursuri de formare profesională autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) în domeniul electric și al construcțiilor. Programele de formare profesională a adulților sunt autorizate conform O.G. 129/2000, republicată, și se finalizează cu certificate de calificare sau de absolvire.

Cu o experiență de peste 25 de ani, Fundația Româno-Germană Sibiu s-a dovedit un partener de încredere, atât pentru colaboratorii noștri, cât și pentru cursanții noștri. Pentru mai multe informații privind oferta noastră educațională consultați secțiunea cursuri.

Ce obțineți?

Ce obtineti Adulții care promovează examenul de absolvire a cursurilor primesc certificate de calificare de nivel 2, respectiv de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor. Acestea sunt recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice, de Ministerul Educației și de Autoritatea Națională pentru Calificări.

Certificatul de calificare este însoțit de Suplimentul descriptiv al certificatului. Acest document este conceput în vederea furnizării informaţiilor suplimentare referitoare la un anumit certificat şi nu are valoare juridică.

Diploma eliberată după absolvirea cursurilor este recunoscută, atât la nivel național, cât și la nivel internațional în toate țările care fac parte din Uniunea Europeană, conform Convenției de la Haga. Diplomele împreună cu suplimentele descriptive obținute în urma acestor cursuri vă oferă posibilitatea angajării pe un post de calificat, obținerea unei salarizării la un nivel superior sau vă puteți înființa o afacere.

Logo frgtmLogo frg aradLogo urgsLogo izotinLogo esLogo parcuri industrialelogo prolistjob in sibiubilstein-thyssenkrupp