fbpx

Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare

Instalator-pentru-sisteme-fotovoltaice-solare

FRG Sibiu face înscrieri pentru cursul Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, care va începe în 27 martie 2024, la Sibiu. Cursul se adresează, în principal, celor care doresc obținerea unui certificat de specializare în meseria instalator sisteme fotovoltaice solare, dar și persoanelor care doresc dobândirea de cunoștințe teoretice și practice în acest domeniu.

În baza certificatului de certificatului de calificare sau specializare obținut la finalizarea cursului, cursanții se pot angaja în domeniul electric ca instalator panouri fotovoltaice la firme de profil, atât în țară cât și în străinătate.

Cursul Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare (cod COR 741103) este organizat în conformitate cu cerințele standardului ocupațional în vigoare, persoanele interesate putând să dobândească competențele necesare pentru obținerea unui Certificat de calificare sau specializare recunoscut de Ministerul Educației și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale şi în Uniunea Europeană. Cursul este autorizat conform autorizației seria SB nr. 001378 din 29.12.2022.

Instalatorul pentru sisteme fotovoltaice solare își desfășoară activitatea în companii din domeniul electric. Acesta trebuie să știe să monteze și să utilizeze aparatele electrice, să realizeze circuitele electronice și instalațiile de joasă tensiune pentru alimentarea mașinilor electrice. De asemenea, trebuie să știe să realizeze și să întrețină instalațiile electrice de curenți slabi și a instalațiilor electrice de lumină și de forță. Totodată, instalatorul pentru sisteme fotovoltaice solare are competențe care privesc lucrul în șantierele de construcții, cum ar fi: aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă, aplicarea normelor de protecţie a mediului, asigurarea calităţii lucrărilor executate, întreţinerea echipamentelor de lucru, asigurarea materialelor pentru lucrările de construcții. Competențele specifice pentru instalatorul de sisteme fotovoltaice solare pe care acesta trebuie să le stăpânească sunt: montarea structurii suport a sistemelor fotovoltaice, instalarea modulelor fotovoltaice, realizarea conexiunilor electrice între componentele sistemelor fotovoltaice și asigurarea mentenanței sistemelor fotovoltaice.

Ocupația Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare (cod COR 741103), reprezintă o specializare a personalului care activează în rândul electricienilor din construcții. Pentru pregătirea în domeniul instalării sistemelor fotovoltaice solare, este necesară pregătirea prealabilă în domeniul electric a participanților la programul de formare, care se va face în cadrul cursului de calificare.

Prin prisma competențelor formate în sistemul formării inițiale în domeniul electric și ca urmare a similitudinii cu alte ocupații din aceeași grupă de bază – prin raportare la activitățile desfășurate la locul de muncă de către respectivii specialiști – ocupațiile accesibile muncitorilor instalatori de sisteme fotovoltaice solare sunt:

OcupațiaCod COR
Electrician în construcții741101
Electrician de întreținere în construcții741102
Electrician constructor montator aparataj și cabluri de joasă tensiune741106
Electrician constructor montator aparataj și cabluri de medie și înaltă tensiune741107
Electrician constructor instalator aparatură de măsură și control741108
Electrician constructor pentru probe și încercări funcționale741109
Electrician în construcții civile și industriale741110

Accesul la ocupațiile menționate nu rezultă implicit, ca urmare a specializării în domeniul instalării sistemelor fotovoltaice solare, ci ca urmare a calificării deținute în domeniul electric.
Accesul spre specializările aparținând electricienilor din construcții se face respectându-se cerințele impuse prin legislația în vigoare din domeniul electric și din sectorul de construcții privind autorizarea/reautorizarea specialiștilor, pregătirea profesională continuă și certificările specifice, precum și condițiile precizate în standardele ocupaționale ale respectivelor ocupații.

Persoanelor care dețin calificarea de bază de electrician li se vor recunoaște și echivala, pe baza certificatelor de calificare deținute, competențele din domeniul electric. Pentru acestea se vor organiza programe de specializare, cu durata totală de 144 de ore, dintre care 48 de ore teorie și 96 de ore practică, pentru însușirea cunoștințelor și deprinderilor aferente competențelor numerotate de la 10 la 19 în prezentul standard ocupațional (modulele 10-14 din planul de pregătire).

IMPORTANT! –>> Curs aflat în desfășurare
O nouă serie va începe cursul în 27 martie 2024, la Sibiu

Completează formularul de pre-înscriere!

…și vă sunăm noi pentru detalii.

DURATA CURSULUI:

 • 144 ore (48 ore teorie și 96 ore practică) – 6 săptămâni

CERTIFICARE:

 • Certificat de specializare

LOCAȚIA:

 • Activitatea de teorie se desfășoară astfel:
  • în Sibiu – la sediul FRG Sibiu (Piața Aurel Vlaicu nr. 11, în clădirea Cinematografului Arta – intrarea dinspre Aleea Buia)
  • în Alba Iulia – la sediul Xerom Service (Str. Morii nr. 7A)
  • în Râmnicu Vâlcea – la sediul Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea (Str. Regina Maria nr. 7)
 • Activitatea de practică este asigurată la locul de muncă sau în unități partenere specializate

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

 • Copie după certificatul de naștere
 • Copie după cartea de identitate
 • Copie după certificatul de căsătorie (dacă a intervenit schimbarea numelui)
 • Copie după ultimul act de studii
 • Adeverință medicală cu mențiunea „Clinic sănătos” sau „Apt din punct de vedere psiho-somatic

CONDIȚII DE ACCES:

Învățământ profesional prin școli profesionale
Pentru pregătirea în domeniul instalării sistemelor fotovoltaice solare, este necesară pregătirea prealabilă în domeniul electric a participanților la programul de formare

TEMATICA CURSULUI

 • Competențe tehnice generale aferente calificării de electrician:

1. Montarea și utilizarea aparatelor electrice de joasă tensiune
2. Montarea și utilizarea mașinilor electrice
3. Utilizarea instalațiilor de joasă tensiune
4. Întreținerea mașinilor aparatelor și instalațiilor electrice de joasă tensiune
5. Realizarea circuitelor electronice din instalațiile electrice de joasă tensiune
6. Realizarea instalațiilor pentru alimentarea mașinilor electrice

 • Competențe specifice electricienilor în construcții:

7. Realizarea și întreținerea instalațiilor electrice de curenți slabi
8. Realizarea și întreținerea instalațiilor electrice de lumină și de forță
9. Utilizarea liniilor electrice aeriene și subterane

 • Competențe care privesc lucrul în șantierele de construcții:

10. Organizarea locului de muncă
11. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situațiilor de urgență
12. Aplicarea normelor de protecție a mediului
13. Asigurarea calității lucrărilor executate
14. Întreținerea echipamentelor de lucru
15. Asigurarea materialelor pentru lucrările de construcții

 • Competențe specifice pentru instalatorul de sisteme fotovoltaice solare:

16. Montarea structurii suport a sistemelor fotovoltaice
17. Instalarea modulelor fotovoltaice
18. Realizarea conexiunilor electrice între componentele sistemelor fotovoltaice
19. Asigurarea mentenanței sistemelor fotovoltaice

PREȚUL CURSULUI

 • 1200 lei – integral sau în două rate egale

În momentul înscrierii se va achita un avans de minim 600 lei.

PACHETUL DE ȘCOLARIZARE CUPRINDE:

 • Numărul de ore predate
 • Suportul de curs și materialele de învățare
 • Evaluările (pe parcurs și finală)
 • Pregătirea pentru susținerea examenului de evaluare
 • Eliberarea Certificatului de calificare
 • Suplimentul descriptiv al certificatului de calificare

CONTACT:

FRG Sibiu locationPiața Aurel Vlaicu nr. 11 (în clădirea Cinematografului Arta, biroul M2)
FRG Sibiu0738 325 566
FRG Sibiu fax0369 415 421
office@frg.ro
FRG Sibiu whatsapp0738 325 566
FRG Sibiu facebookwww.facebook.com/frgsibiu