Cine suntem?

Cine suntem

Fundația Româno-Germană Sibiu este o organizație neguvernamentală, non-profit și apolitică, al cărei obiect de activitate este pregătirea profesională în domeniul electronicii și electrotehnicii și acordarea de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor. FRG Sibiu a fost înființată în decembrie 1992 ca urmare a acordului interguvernamental dintre Guvernul României și Guvernul Germaniei.

În cadrul aceluiași proiect, derulat cu sprijinul Societății pentru Organizare, Planificare și Pregătire GOPA, au fost înființate instituții similare la Vladimirescu, Arad – specializată în domeniul prelucrării lemnului și la Timișoara – specializată în domeniul construcțiilor.

Scopul fundației este promovarea învățământului profesional, calificării și recalificării, învățământului postliceal, universitar, postuniversitar sau a altor tipuri de învățământ, sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii din România, reintegrarea emigranților români la întoarcerea în țară, sprijinirea șomerilor și a altor categorii de persoane dezavantajate, pentru reintegrare lor profesională și socială.

Ce vă oferim?

Ce va oferimSuntem specializați în instruirea persoanelor prin cursuri de formare profesională acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) în domeniul electric și al construcțiilor. Cu o experiență de peste 25 de ani, Fundația Româno-Germană Sibiu s-a dovedit un partener de încredere, atât pentru colaboratorii noștri, cât și pentru cursanții noștri. Pentru mai multe informații privind oferta noastră consultați secțiunea cursuri.

Ce obțineți?

Ce obtinetiProgramele de formare profesională a adulților sunt autorizate conform O.G. 129/2000, republicată, și se finalizează cu certificate de calificare sau de absolvire. Acestea se obțin în urma promovării examenului final și sunt recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice, de Ministerul Educației și de Autoritatea Națională pentru Calificări.

Diploma eliberată după absolvirea cursurilor este, de asemenea, recunoscută, atât la nivel național, cât și la nivel internațional în toate țările care fac parte din Uniunea Europeană, conform convenției de la Haga. Diplomele împreună cu suplimentele descriptive obținute în urma acestor cursuri sunt singurele documente care vă oferă posibilitatea angajării sau obținerea unei salarizării la un nivel superior.

Logo frgtmLogo frg aradLogo urgsLogo izotinLogo esLogo parcuri industrialelogo prolistjob in sibiu