fbpx

Electrician în construcții

Electrician constructor

FRG Sibiu face înscrieri pentru cursul Electrician în construcții care va începe în data de 27 iunie 2024, în Sibiu. Cursul se adresează, în principal, celor care lucrează ca electricieni și doresc obținerea unui certificat de calificare în această meserie, dar și persoanelor care doresc dobândirea de cunoștințe teoretice și practice în acest domeniu.

În baza certificatului obținut la finalizarea cursului, cursanții se pot angaja ca electricieni în domeniul construcțiilor, atât în țară, cât și în străinătate sau își pot înființa la Registrul Comerțului PFA, Întreprinderi Individuale sau Asociații Familiale.

Cursul Electrician în construcții (cod COR 714101) este organizat în conformitate cu cerințele standardului ocupațional (actualizat) în vigoare, persoanele interesate putând să dobândească competențele necesare pentru obținerea unui Certificat de calificare recunoscut de Ministerul Educației și Ministerul Muncii și Protecției Sociale și în Uniunea Europeană. Cursul este autorizat conform autorizației seria SB nr. 001301 din 05.03.2021.

Electricianul în construcții își desfășoară activitatea în companii din domeniul construcțiilor și realizează întreaga gamă de lucrări electrice de joasă și medie tensiune în instalații industriale, civile, de uz casnic și gospodăresc.

Electricianul în construcții se ocupă cu pozarea și conexarea cablurilor de tensiune precum și a celor de comandă, control, semnalizare și a cablurilor de instrumentație, pe trasee de cablu (paturi de cabluri, scări de cabluri, în țevi de protecție sau pozate aparent sau îngropat), montajul echipamentelor electrice parte din instalațiile menționate mai sus, realizarea conexiunilor cablurilor și conductoarelor în doze și la echipamentele electrice, verifică și pune în funcțiune instalațiile electrice realizate.

Electricianul autorizat ANRE este persoana ce are dreptul să desfășoare activități de proiectare sau execuție (inclusiv de întreținere/mentenanță/reparații curente) ale instalațiilor electrice la Sistemul Energetic Național (SEN). Aceștia pot avea următoarele grade de autorizare: I, II, III sau IV, grade la care sunt definite două tipuri de autorizări, de tip A (dă posesorului dreptul să proiecteze instalații electrice) sau B (dă posesorului dreptul să execute instalații electrice).

IMPORTANT! –>> Curs aflat în desfășurare
O altă serie va începe cursul în data de 27 iunie 2024, în Sibiu.

Completează formularul de pre-înscriere!

…și vă sunăm noi pentru detalii.

DURATA CURSULUI:

 • 720 ore (240 ore teorie și 480 ore practică) – 22 de săptămâni

CERTIFICARE:

 • Certificat de calificare de nivel III

LOCAȚIA:

 • Activitatea de teorie se desfășoară la sediul FRG Sibiu (Piața Aurel Vlaicu nr. 11, în clădirea Cinematografului Arta – intrarea dinspre Aleea Buia)
 • Activitatea de practică este asigurată în unități partenere specializate

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

 • Copie după certificatul de naștere
 • Copie după cartea de identitate
 • Copie după certificatul de căsătorie (doar dacă a intervenit schimbarea numelui)
 • Copie după ultimul act de studii
 • Adeverință medicală cu mențiunea „Clinic sănătos” sau „Apt din punct de vedere psiho-somatic

CONDIȚII DE ACCES:

 • Învățământ minim obligatoriu la data absolvirii

TEMATICA CURSULUI

 • Organizează locul de muncă;
 • Întreține echipamentele de lucru;
 • Aplică prevederile legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență;
 • Aplică normele de protecție a mediului;
 • Asigură conformitatea lucrărilor executate;
 • Aplică cunoștințe generale de comunicare;
 • Munca în echipă;
 • Cunoaște, identifică și aplică cunoștințe de bază în electrotehnică;
 • Montează traseele de cablu;
 • Pozează cablurile și conductoarele;
 • Realizează conexiunile cablurilor și conductoarelor electrice de joasă și medie tensiune;
 • Montează instalațiile electrice aferente echipamentelor termice, sanitare și HVAC*;
 • Montează tablourile electrice de distribuție;
 • Realizează instalația de paratrăsnet și priza de pământ;
 • Aplică măsuri pentru păstrarea eficienței energetice a clădirilor;
 • Utilizează tehnica de calcul.

* Heating (H), Ventilation (V), Air conditioning (AC) – în limba română Încălzire, Ventilație și Aer Condiționat

PREȚUL CURSULUI

 • 1150 lei – în rate până la începerea cursului
  sau
 • 1350 lei – în rate până la finalul cursului

PACHETUL DE ȘCOLARIZARE CUPRINDE:

 • Numărul de ore predate
 • Suportul de curs și materialele de învățare
 • Evaluările (pe parcurs și finală)
 • Pregătirea pentru susținerea examenului de evaluare
 • Eliberarea certificatului de calificare
 • Suplimentul descriptiv al certificatului de calificare

CONTACT:

FRG Sibiu locationPiața Aurel Vlaicu nr. 11 (în clădirea Cinematografului Arta, biroul M2)
FRG Sibiu0738 325 566
FRG Sibiu fax0369 415 421
office@frg.ro
FRG Sibiu whatsapp0738 325 566
FRG Sibiu facebookwww.facebook.com/frgsibiu