fbpx

Proiecte

Academia profesioniștilor în finisaje

Titlul proiectului: Creșterea calificării lucrătorilor de finisări în construcții prin participarea la cursuri de calificare în domeniile lucrător finisor pentru construcții și mozaicar-faianțar

Axa prioritară: 2 Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii
Domeniul major de intervenție: 2.3 Acces și participarea la formarea profesională continuă
Proiect strategic cu o durată de implementare de 18 luni
Perioada de implementare: aprilie 2014 – octombrie 2015
POSDRU/164/2.3/S/138898

Formare profesională continuă (Detalii)

Titlul proiectului: Competențe la nivel european pentru creșterea ocupabilității angajaților și a competitivității firmelor din domeniul construcțiilor, prin metode inovative de formare profesională continuă

Obiectiv general: Transferul omogen de tehnologii, realizat prin metode inovative de formare profesionala cu conținut teoretic și practic actualizat și armonizat cu cel al cursurilor similare din Germania, Austria și Italia.
Axa prioritară: 2 Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii
Domeniul major de intervenție: 2.3 Acces și participarea la formarea profesională continuă
Proiect strategic cu o durată de implementare de 36 luni
POSDRU/80/2.3/S/55896

Excelență în ocupare

Titlul proiectului: Modernizarea serviciului public de ocupare – formarea personalului propriu  al SPO – excelență în ocupare

Axa prioritară: 4 Modernizarea serviciului public de ocupare
Domeniul major de intervenție: 4.2 Formarea personalului propriu SPO
Proiect strategic cu o durată de implementare de 18 luni
Perioada de implementare: 01 iulie 2009 – 31 decembrie 2010
POSDRU/43/4.2/G/14015

Calitate în centru

Titlul proiectului: Formarea profesională a adulţilor cu studii superioare, în managementul calităţii/ mediului / siguranţei alimentului / sănătăţii şi securităţii ocupaţionale / siguranţei informaţiilor şi responsabilitate socială pentru dobândirea de noi competenţe impuse de piaţa forţei de muncă, în condiţiile alinierii la cerinţele din Uniunea Europeană

Obiectivul general: Dezvoltarea si furnizarea de programe de instruire în management.
Obiectivul specific: Formarea profesională a grupului ţintă din organizaţii furnizoare de produse şi servicii, femei şi bărbaţi, tineri şi de vârstă medie, din mediul urban şi rural, pentru dezvoltarea de abilităţi în management
Referință: 3 Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă
Phare 2006 Coeziune economică şi socială – Dezvoltarea Resurselor umane
Proiect cu o durată de implementare de 12 luni
2006/018-147.04.02.02.01.713