fbpx

Înscrieri

Pentru a te înscrie la unul dintre cursurile de formare profesională completează formularul de înscriere la cursurile de formare profesională.

Pentru a te înscrie la unul dintre cursurile de specializare/inițiere completează formularul de înscriere la cursurile de specializare/inițiere.

Pentru oricare curs ales pregătește următoarele documente:

  • Copie după certificatul de naștere
  • Copie după cartea de identitate
  • Copie după certificatul de căsătorie (doar în cazul schimbării numelui în urma căsătoriei)
  • Copie după ultimul act de studii
  • Adeverință medic familie (în original, cu mențiunea „apt muncă pentru domeniul …”) sau copie după fișa de aptitudini

Actele pot fi transmise prin e-mail la adresa office@frg.ro sau pot fi depuse la sediul FRG Sibiu din Piața Aurel Vlaicu nr. 11, biroul M2.

Înscrierea este considerată validă după semnarea contractului de formare profesională și achitarea primei rate (după caz).

Notă: În cazul în care la data începerii cursului nu avem înscriși numărul minim de cursanți, ne rezervam dreptul de a amâna începerea cursului până la completarea numărului minim de cursanți.