fbpx

FRG Sibiu

Fundația Româno-Germană din Sibiu este o instituție de învățământ fondată în decembrie 1992 ca rezultat al acordului încheiat între Guvernul României și Guvernul German.

Scopurile fundației sunt:

  • Promovarea învățământului profesional;
  • Promovarea învățământului postliceal;
  • Sprijinirea șomerilor pentru reintegrarea lor profesională și socială.

Fundația Româno-Germană este furnizor de formare autorizat în conformitate cu Ordonanța nr. 19/2000 privind formarea profesională a adulților.

Fundația este membră a Asociației Europene a Centrelor de Formare Profesională (EVBB). Din această asociație fac parte instituții de învățământ pentru adulți din 18 țări europene. Asociația promovează în primul rând asigurarea calității în pregătirea profesională.

FRG Sibiu este înregistrată ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sub numărul 18799.

 

Fundația Româno-Germană Sibiu
Piața Aurel Vlaicu Nr. 11, biroul M2
550377, Sibiu, România

Tel./Fax: +40 369 415 421
Mobil: +40 723 281 104
Site: www.frg.ro
Facebook: https://business.facebook.com/frgsibiu
E-mail: office@frg.ro